Firmele din Brașov au avut anul trecut afaceri de 72 de miliarde de lei, iar industria este sectorul de activitate care a înregistrat cea mai mare cifră, de 28 de miliarde lei, în creștere cu 15% față de 2021.

 

Economia continuă să se confrunte cu multiple provocări la adresa stabilității și predictibilității, amplificate de inflația record, precum și de implicațiile economice și de securitate ale războiului din Ucraina.

Traversăm, probabil, perioada cu cea mai mare densitate în materie de crize din ultimul secol, care își vor pune amprenta profund pe evoluțiile din următoarele decenii. Sunt crize eterogene, declanșate de cauze simultane, aparent independente, până la un punct, dar cu implicații multiple, care se întrepătrund și se intercondiționează în domenii dintre cele mai diverse.

Statisticile economice ale județului Brașov arată totuși bine, ceea ce ne face să fim optimiști și motivați să credem că dezvoltarea va continua, iar „motoarele” nu se vor opri.

Astfel, potrivit datelor Camerei de Comerț și Industrie Brașov, cifra de afaceri realizată în anul 2022 de cei 30.132 de agenți economici brașoveni (care au depus bilanţul aferent anului trecut până la finalul lunii iulie) a fost de 72 de miliarde de lei (echivalentul a 14,6 miliarde €). O cifră cu 17% mai mare decât cea realizată în 2021.

Tabel 1

Tabel 2

Industria și comerțul, motoarele economiei

Sectorul de activitate cu cea mai mare creștere în anul 2022, față de anul 2021, este CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI HIGH-TECH, care a înregistrat o cifră de afaceri de 2,3 miliarde de lei, în creștere cu 32% față de 2021. În schimb, sectorul care a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri în anul 2022, în valoare de 28 de miliarde de lei și cu o creștere de 15% față de 2021, este INDUSTRIE, urmat de COMERȚ ȘI TURISM, cu o cifră de afaceri de 24,3 miliarde de lei și o creștere de 15% față de acum doi ani.

Domeniul CONSTRUCȚIILOR a înregistrat o cifră de afaceri de 4,9 miliarde de lei, la rândul său cu o creștere de 28%, iar sectorul SERVICII a obținut o cifră de afaceri de 11 miliarde de lei, în creștere cu 15% față de anul 2021. Deși nu a avut o cifră de afaceri decât de 1,5 miliarde de lei, domeniul AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PESCUIT a realizat o creștere de 23% comparativ cu anul 2021.

Tabel 3

Totuși, sectorul cu cea mai mare contribuție în realizarea cifrei de afaceri este INDUSTRIA – 39% din cifra de afaceri a județului, deși în acest sector activează doar 9% din numărul total de agenți economici, potrivit datelor Camerei de Comerț și Industrie Brașov.

Totodată, și numărul salariaților este în creștere cu 3% față de anul 2021, însă este departe de nivelul atins înainte de pandemie: 147.386 de salariați în 2022 versus 153.168 în 2019. Singurele sectoare care au depășit nivelul din 2019 sunt Cercetare-dezvoltare & High-Tech și Construcții.

Analiza si structura

Cele mai productive domenii

Productivitatea medie a anului 2022 a înregistrat valoarea de 490.000 lei/ salariat, cu 14 % mai mare comparativ cu anul 2021. Cel mai productiv domeniu de activitate este COMERȚ ȘI TURISM, cu 697.637 lei/angajat, urmat de INDUSTRIE, cu 557.325 lei/angajat, AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PESCUIT, cu 534.315 lei, CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI HIGH-TECH, cu 428.989 lei/angajat, CONSTRUCȚII, cu 332.341 lei/angajat, și SERVICII, cu 288.610 lei/angajat.

În ceea ce privește profitul din exploatare al companiilor brașovene, acesta a atins 6 miliarde de lei anul trecut, cu o creștere de 19% față de anul 2021. Cele mai profitabile domenii de activitate, în anul 2022, au fost cel al SERVICIILOR, care a realizat 32% din profitul din exploatare înregistrat de companiile brașovene, urmat de AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PESCUIT, un domeniu cu o pondere de 30% în profitul total realizat de județ, deși contribuția agriculturii la cifra de afaceri este de doar 2%.

Structura comert intl pe grupe de produse export

Am exportat de 4,2 milioane de euro

Exporturile realizate din județul nostru au fost în valoare de 4.252,6 milioane de euro, iar importurile au fost de 4.016,6 milioane de euro. Comparativ cu anul 2021, valoarea exporturilor a crescut cu 17,1%, iar valoarea importurilor a crescut cu 14,8%. Ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din judeţul Braşov o deţin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (40,4%), mijloacele de transport (24,7%) și metale comune (14,5%).

Astfel, judeţul Braşov se situează pe locul al 4-lea în țară referitor la volumul exporturilor (realizând 4,6% din exporturile la nivel naţional), după Bucureşti (20,2%), Timiş (9,0%) și Argeş (6,8%). Referitor la volumul importurilor, judeţul Braşov se situează pe locul al 8-lea în țară (realizând 3,2% din importurile la nivel naţional), după Bucureşti (32,2%), Ilfov (9,0%), Timiş (6,5%), Argeş (3,9%), Constanța (3,7%), Prahova (3,4%) și Cluj (3,3%).