La sfârșitul anului 2023, câștigul salarial mediu net a atins suma de 5.079 lei, înregistrând o creștere de 314 lei (+6,6%) în comparație cu luna noiembrie 2023 și o creștere de 15% față de decembrie 2022, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), notează Economedia.

Cât despre câștigul salarial mediu brut, acesta a crescut cu 535 lei (+6,9%) în decembrie 2023, ajungând la 8.301 lei. Ajustat cu inflația, câștigul salarial real a înregistrat o creștere de 8,3% în luna decembrie 2023 față de aceeași lună a anului precedent.

În ceea ce privește distribuția câștigului salarial mediu net, cele mai mari valori au fost înregistrate în sectorul fabricării produselor de cocserie și în cel al produselor obținute din prelucrarea țițeiului (12.710 lei), în timp ce cele mai mici câștiguri au fost înregistrate în domeniul hotelurilor și restaurantelor (2.825 lei).

Detaliind, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în următoarele domenii:

  • cu 57,1% în extracția cărbunelui superior și inferior;
  • cu 34,8% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale;
  • cu 32,9% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat;
  • între 20,0% și 30,0% în transporturi pe apă, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului;
  • între 10,0% și 19,5% în industria metalurgică, tranzacții imobiliare, alte activități extractive, fabricarea produselor din tutun, telecomunicații, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultură și exploatare forestieră, captarea, tratarea și distribuția apei, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, colectarea și epurarea apelor uzate.

Scăderile înregistrate în câștigul salarial mediu net față de luna noiembrie 2023 au fost determinate de acordarea de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești în luna precedentă, precum și de nerealizări în producție sau de încasări mai mici, în funcție de contracte/proiecte.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 au fost înregistrate în:

  • fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a, cu o scădere de 8,8%;
  • extracția minereurilor metalifere, cu o scădere de 6,2%;
  • între 1,0% și 3,5% în fabricarea de mobilă, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, alte activități industriale n.c.a., fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, activități de poștă și de curier, tăbăcirea și finisarea pieilor.

În sectorul bugetar, în decembrie 2023 s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net în administrația publică (+5,0%) și în sănătate și asistență socială (+2,8%), în timp ce în învățământ câștigul salarial mediu net a înregistrat o scădere (-2,3%).

Este important de menționat că în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut în decembrie 2023 față de luna precedentă, datorită acordării de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, precum și realizărilor mai mari în producție sau încasărilor.