„Coline verzi, cu mozaicuri de culturi agricole, pajişti şi păduri, sate săsești și biserici fortificate, sunt parte din decorul unei veritabile cărți de povești. Ia aminte, la pas lejer, să asculţi sufletul locului şi să inspiri parfumurile naturii: ești înconjurat de minuni”.

Zona, denumită destinația „Colinele Transilvaniei” (Transylvanian Highlands), se întinde în trei județe, Brașov, Sibiu și Mureș, în jurul văilor Hârtibaciului, Târnavei Mari și a Oltului și include areale de înaltă valoare naturală, printre care 5 situri Natura 2000 și o arie protejată de interes național (Podișul Hartibaciului ROSPA 0099, Sighișoara Târnava Mare ROSCI0227, Pădurea de stejar și gorun de la Dosul Fânațului ROSCI0143, Pădurea de stejar și gorun de pe Dealu Purcărețului ROSCI0144, Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu ROSCI0132, Hârtibaciu Sud – Vest ROSCI0304, Hârtibaciu Sud – Est ROSCI0304, Rezervația Naturală „Stejarii seculari de la Breite Municipiul Sighișoara”). Colinele Transilvaniei înseamnă 237.515 hectare, cu o populație de aproximativ 60.000 locuitori, repartizată în 44 de comune și un oraș, Agnita.

Importanța zonei este confirmată și de includerea ei într-o regiune interes pentru strategia Uniunii Europene, privind terenurile agricole de înaltă valoare naturală (High Nature Value Farmlands -HNVF), adică, zonele rurale cu biodiversitate extrem de variată, în care sunt păstrate practicile agricole tradiționale.

„Pajiştile, ca niște cascade de flori (plante aromatice și de leac) și fluturi, sunt printre puţinele de acest fel din Europa. Din păduri răcoroase, lasă-te ademenit de pârâiaşe limpezi, vezi urme proaspete de cerb sau urs și desfată-ți auzul: sute de păsări cântătoare te înconjoară la orice pas. Satele, protejate de biserici fortificate, încărcate de istorie, păstrează farmecul de odinioară, trei dintre acestea fiind parte a Patrimoniului Mondial UNESCO. Colinele Transilvaniei reprezintă «ultimul peisaj cu adevărat medieval din Europa» (Dr. Andrew Jones). Biodiversitatea şi stilul de viață tradițional sunt rezultatul a secole de dezvoltare în deplină armonie cu natura, creând un sentiment unic al acestui loc, de echilibru și liniște”. (www.eco-romania.ro)

Un calendar bogat de evenimente

Patrimoniului natural al zonei i se adaugă deosebită bogăție demografică, cu o mare variatate etnică și culturală: aici trăiesc impreună români, sași, maghiari și rromi, situație care completează mozaicul peisajului, contribuind esențial la specificul și unicitatea zonei.

„Colinele Transilvaniei” sunt un spațiu viu și vibrant cu un calendar de evenimente culturale, istorice, gastronimice și sportive, uneori prezentate într-o combinație armonioasă, mai bogat cu fiecare an ce trece. În medie, în perioada primăvară- vară, se organizează chiar și 5 evenimente pe săptămână, în diferite sate din regiune. Celebre sunt deja evenimentele gastronomice Transilvanian Brunch și Bike & Brunch, concursuri de biciclete, cum este Transivania Bike Trails, precum și alte evenimente tradiționale organizate de vecinățile din sate (vecinătatea este un tip de organizare comunitară, specific săsească, care a fost adoptată și de locuitorii actuali ai zonei).

Proiecte implementate în zonă

Inițiativele societății civile, reprezentată de diverse ONG-uri, sunt un factor esențial care a pus în mișcare lucrurile de peste 20 de ani, în special prin proiecte pentru protejatea naturii, conservarea și restaurarea patrimoniului cultural, promovarea produselor tradiționale, a evenimentelor locale sau dezvoltare socială și nu numai. Alături de primele proiecte ale Fundației ADEPT Transilvania și Mihai Eminescu TRUST, au fost implementate în ultimii zece ani proiectele cu impact mai mare, coordonate de WWF România în parteneriate cu Asociața Mioritics, Asociația de Ecoturism din România, și alții.

Proiectul „Pentru Natură şi Comunităţi Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” a fost implementat în perioada martie 2011 – mai 2015 de către WWF-România, în parteneriat cu Fundaţia ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu și Ecotur Sibiu; acesta este cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional de Mediu și are o valoare de 12.652.463 lei.

Proiectul„Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România”, finanțat prin Programul de Cooperare Româno-Elvețian, dorește să protejeze peisajului natural și cultural autentic prin susținerea comunităților locale, să promoveze activităților omului în armonie cu natura (îndeletniciri tradiționale ce valorifică responsabil resursele zonei).

Recunoaștere drept destinație ecoturistică

Ca urmare a acestor inițiative, în 2015, cei mai importanți actori activi în zona au demarat un parteneriat pentru crearea Organizației cu Unitatea de Management a Destinației Colinele Transilvaniei. În cadrul acestei inițiative, momentan se lucrează la recunoașterea oficială a zonei ca destinație ecoturistică de către Autoritatea Națională de Turism. Deși la momentul actual nu există date oficiale relevante, specifice pentru destinație, numărul de turiști este în creștere constantă, zona devenind o atracție și pentru străini, și pentru români, iar interesul acestora se pare că a depășit doar clasicele vizite la Sighișoara, Biertan și Viscri. Investițiile din ultimii ani pe partea de infrastructură de vizitare și interpretare au contribuit la acest trend. Două dintre cele mai importante exemple în acest sens sunt amenajarea de trasee de vizitare și a centrului de vizitare de la Cincșor (comuna Voila).

Cu bicicleta sau pe jos

Din aprilie 2015, aici există 229 de km de trasee de bicicletă și de drumeție, care trec prin 26 de sate cu biserici fortificate și prin cetatea medievală Sighisoara, leagă 4 monumente UNESCO de la Sighișoara, Viscri, Saschiz, Valea Viilor, și traversează arii naturale protejate de importanță europeană și națională. Venind să completeze primii 100 de km, o inițiativă a Fundația ADEPT Transilvania implementată cu mai mulți ani în urmă, această infrastructură nouă de vizitare, amenajată de Asociația Mioritics și WWF-România în perioada septembrie 2013 – februarie 2015, a fost parte a proiectului coordonat de WWF „Pentru Natură şi Comunităţi Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”. Lucrările au inclus verificarea, testarea și curățarea drumurilor și potecilor existente, selecția drumurilor și potecilor ce au fost marcate, identificarea punctelor de interes pentru turiști, aplicarea marcajelor (roșu și albastru, bandă, cruce și triunghi), înregistrarea track-urilor GPS, realizarea hărților și a panourilor informative și a săgeților indicatoare. Traseele, ușor accesibile, sunt ideale pentru o plimbare plăcută, fără echipament special sau condiție fizică deosebită, fiind ideale pentru familii și copii, cu toate că există și circuite pentru cei ce vor mai mult.

Aplicație interactivă pentru vizitatori

Cincșorul, una dintre porțile de intrare în zonă, găzduiește din vara 2016, un centru de vizitare în Biserica Evanghelică, care oferă un complex de informații și metode de prezentare multimedia, fiind un model de integrare a tehnologiei în prezentarea și interpretarea turistică. Inițiativa WWF România, sprijinită de asociațiile locale Mioritics, KraftMade și Kontrafort, propune aici o experiență emoțională care stimulează fiecare dintre cele cinci simțuri. Elementul central este aplicația interactivă pe suport tactil, ca mecanism de explorare al zonei și planificare a unor experiențe și itinerarii personalizate pentru călător. Itinerariile propuse prin intermediul aplicației propun vizite la inițiativele locale comunitare precum țiglăria din Apoș, atelierul de olărit din Saschiz, livada ecologică de la Mălâncrav, Moara Veche din Hosman, Muzeul Interetnic din Alțâna, centre de închiriat biciclete, bucătării comunitare, biserici fortificate restaurate tradițional și multe altele. Aplicația in situm permite descărcarea de informații pe device-urile mobile ale turiștilor: hărți, trasee de drumeție sau bicicletă, date de contact, calendar de evenimente și un sistem de feedback prin care turistul va transmite o parte din experiența sa prin fotografiile pe care le face în timpul călătoriei, planificarea personalizată a traseului în funcție de interesele și curiozitățile sale. În completare, menționăm doar câteva alte componente: o expoziție de diorame foto în care sunt integrate fotografii reale pe un fundal luminos, procesate în spiritul dioramelor vechi, colectate de la comunitatea locală, ca o hartă emoțională a culturii și istoriei locului; în turnul deschis, informația se transmite prin intermediul unor boxe holosonice care functionează cu ultrasunete și transmit un con de sunet unidirecțional, etc. Aplicația va putea fi accesată și on-line în viitorul apropiat, pe un website dedicat: www.colineletransilvaniei.ro.

Ce sunt destinațiile de ecoturism?

Destinația de ecoturism este o zonă administrată unitar din punct de vedere turistic, pe baza unui parteneriat public-privat, în care aria naturală protejată este integrată în contextul socio-economic prin ecoturism. Autoritatea Națională de Turism a stabilit printr-un proces consultativ cu organizațiile relevante, un sistem de declarare a acestor zone ca destinații de ecoturism. În România există 43 destinații declarate oficial: Mara Cosău, Zărnești-Piatra Craiului, Țara Hațegului și Ținutul Zimbrului (www.asociatiaaer.ro). Conform Asociației de Ecoturism din România (AER) mai sunt înscrise în procesul de declarare 7 astfel de zone, printre care și Colinele Transilvaniei. Principalele criterii necesare pentru declarare sunt: existența unei microregiuni clar definite în care există cel puțin o arie protejată, un minim de servicii turistice (50 de locuri de cazare, cabinet medical, bancă, etc), existența unei Organizații de Management a Destinației (un parteneriat între administratorii ariei protejate, sectorul privat și autoritățile locale), o abordare responsabilă față de mediu și componenta socio-culturală, existența afacerilor verzi, existența unei infrastructuri de vizitare și informare de calitate, o viziune care integrează ariile protejate și comunitatea locală. (www.eco-romania.ro)