În funcție de nivelul actual de dezvoltare și de strategia prin care fiecare antreprenor dorește să își construiască afacerea, apare mereu întrebarea legată de cea mai optimă abordare a relațiilor de muncă sau de colaborare.

„Angajat sau PFA?” – este o întrebare pe care experții contabili o primesc des din partea clienților lor, în special din partea celor care se află încă în faza de start-up și analizează cele mai bune opțiuni înainte de a-și asuma un cost fix lunar constant, care ar apărea odată cu încheierea unui contract de muncă.

În acest articol, vom realiza o scurtă analiză comparativă a elementelor de bază care definesc relația de muncă prin contractul individual de muncă și relația de colaborare prin PFA (persoană fizică autorizată), evidențiind avantajele și dezavantajele care survin de ambele părți.

Analiza costului de oportunitate în decizia de a încheia o relație de muncă sau una de colaborare ține cel mai mult de specificul activității care urmează să fie desfășurată, precum și de abilitățile, competența și experiența necesare pentru desfășurarea respectivei activități. Pe scurt, câteva dintre caracteristicile care pot fi avantaje și dezavantaje analizate în comparația dintre încheierea unui contract individual de muncă și încheierea unei colaborări cu o persoană fizică autorizată sunt:

Contractul individual de muncă (CIM)

Persoana fizică autorizată (PFA)

(+):

–        Nivelul de control din partea angajatorului este mult mai ridicat, prin contractul de muncă fiind decis programul de lucru, precum și locația de bază pentru desfășurarea activității;

–        Nivelul de implicare al salariatului poate fi mult mai ușor monitorizat și gestionat

–        Oferă o stabilitate mai mare în timp;

 

(-):

–        Încetarea relației de muncă cu angajații considerați neperformanți este mai dificilă decât în cazul unei colaborări cu PFA;

–        Costurile angajatorului sunt lunare, fixe și sunt, de regulă, mai ridicate decât în cazul colaborării cu PFA;

–        Contractul de muncă este condiționat de pragul salariului minim pe economie;

–        Relația de muncă este foarte strict reglementată de Codul Muncii, care favorizează angajatul în relația sa cu angajatorul;

–        Riscurile activității angajatului sunt, de regulă, preluate de către reprezentantul legal al companiei.

(+):

–        Oferă o flexibilitate mult mai mare în ceea ce privește sumele facturate;

–        Colaborarea generează economii de cost, firma nu mai este obligată să asigure condițiile și infrastructura de lucru, persoana fizică autorizată utilizând, de regulă, patrimoniul propriu pentru activitatea pe care o desfășoară;

–        Riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

 

(-):

–        Firma nu poate impune persoanei fizice autorizate locul sau modul de desfășurare a activității, aceasta având libertate de decizie în acest sens;

–        Persoana fizică autorizată are libertatea de a desfășura aceeași activitate pentru mai mulți clienți, nivelul de control al firmei fiind mult mai mic decât în cazul în care aceasta optează pentru angajare.

 

 

Cu toate acestea, criteriul cel mai des considerat prioritar rămâne cel al costurilor pe care firma ar trebui să le suporte prin încheierea contractului de muncă în comparație cu cele aferente unei relații de colaborare. În aceeași măsură, persoana fizică va analiza beneficiile financiare care pe care le va avea în relația de muncă (salariul net) versus relația de colaborare (suma facturată, din care se scad contribuțiile și impozitele obligatorii, precum și alte costuri necesare PFA în desfășurarea activității asumate).

Din acest punct de vedere, analiza comparativă dintre contractul individual de muncă și contractul de colaborare cu o PFA se prezintă astfel:

CONTRIBUȚII ANGAJATOR %
CAS 15,8
CASS 5,2
Șomaj 0,5
Fond risc și acc. 0,2
Fond garantare 0,25
Concedii si ind. 0,85
TOTAL 22,8 %

 

Astfel, spre exemplu, pentru un salariu brut de 3000 lei rezultă un cost total pentru angajator de 3684 lei. Salariul net rezultat și plătit angajatului este de 2104 lei.

 

CONTRIBUȚII PFA %
CASS 5,5
CAS (COTA OBLIGATORIE) 10,5
CAS (COTA OPȚIONALĂ) 26,3
IMPOZIT 16
TOTAL (în funcție de cota CAS aleasă) 32 sau 42,3%

 

Continuând pe același exemplu, în cazul PFA, prezumând că suma facturată va fi cel puțin egală cu total cost salarial înregistrat de angajator (3684 lei) și cheltuielile de funcționare ale PFA sunt de 500 lei/lună, vor rezulta venituri lunare nete pentru PFA de 2165 lei (în cazul CAS de 10,5%) sau de 1662 lei (în cazul CAS de 26,3%).

 

Nu în ultimul rând, este foarte importat de menționat faptul că decizia firmei de a încheia un contract de muncă sau unul de colaborare nu este doar la latitudinea acesteia. Conform reglementărilor fiscale, o activitate poate fi considerată independentă și poate fi derulată ca PFA doar dacă respectiva activitate întrunește minim 4 din următoarele 7 criterii:

  1. Persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității precum și a programului de lucru;
  2. Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
  3. Riscurile inerente activității sunt asumate de către persoană fizică ce desfășoară activitatea;
  4. Activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
  5. Activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
  6. Persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
  7. Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

 

În concluzie, putem observa că, în baza Codului Fiscal, avantajele și dezavantajele în decizia dintre relația de angajare și colaborare rămân aproape pe picior de egalitate cel puțin la nivel de cost. Decizia între cele 2 forme de colaborare trebuie luată, mai presus de costuri, în funcție de specificitatea activității urmărite, complexitatea ei, precum și direcția de dezvoltare a afacerii. În acest sens, profesionistul contabil este persoana care vă poate asista în procesul de analiză, pentru luarea celei mai bune decizii în concordanță strategia de dezvoltare și capacitatea financiară deținută.