Cu toate că Uniunea Europeană are puterea unei piețe interne a 28 de state membre și  este una dintre cele mai mari puteri comerciale pe plan mondial, nu toți europenii au acces la aceleași șanse de succes în termeni socio-economici, la nivelul Uniunii existând încă diferențe majore de dezvoltare între regiunile sale.

Una dintre cele mai importante și complexe politici ale UE este politica de coeziune, care urmărește reducerea disparităților economice și sociale existente între regiunile Europei. Acțiunea asupra domeniilor semnificative de dezvoltare se face prin instrumentele structurale, despre care auzim cel mai des sub denumirea de “fonduri europene”, accesibile unei largi varietăți de beneficiari. Aceste fonduri europene nu sunt scopuri în sine, ci sunt instrumente necesare pentru realizarea unor obiective de dezvoltare comune.

„61,57% rata de absorbție efectivă pentru România”

Conform ultimului raport publicat de Ministerul Fondurilor Europene (la data de 31 martie 2016), stadiul absorbției fondurilor alocate în perioada 2007-2013, plasează România la o rată de absorbție efectivă de 61,57% pentru cele 7 Programe Operaționale implementate. Mai concret, din suma alocată pentru 2007-2013 de 19.057.658.140 euro, România a reușit până în prezent să atragă 11.733.066.335 euro.

Anul 2013 a fost anul de vârf, în care i-au fost rambursate țării noastre 2,9 miliarde de euro, o sumă cu 115% mai mare decât în perioada 2007-2012. Creșterea ratei de absorbție este rezultatul unui cumul de factori precum înființarea Ministerului Fondurilor Europene pentru eficientizarea și consolidarea sistemului de management al fondurilor, concentrarea Autorităților de Management pentru principalele Programe Operaționale în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, punerea în aplicare a mecanismelor de plată pentru a nu bloca activitatea beneficiarilor finali etc.

După o lungă perioadă de negocieri, în luna august 2014 a fost aprobat Acordul de Parteneriat între România și Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020, acord care prevede fonduri de peste 30 miliarde de euro disponibile spre accesare, cruciale pentru capacitatea României de a face față provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Cu referire la beneficiarii privați, oportunitățile imediate de finanțare, preconizate a se lansa chiar din luna aprilie 2016, vizează atât mediul urban, cât și mediul rural, cu finanțări de până la 200.000 de euro.

Pentru mediul urban, prin Programul Operațional Regional, vor fi disponibile finanțări pentru microîntreprinderi care vizează construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție sau prestare servicii și/sau dotarea cu active corporale și  necorporale.

„finanțarea poate varia între 50 și 200 de mii de euro”

Pentru a putea beneficia de aceste fonduri, microîntreprinderea trebuie să fie situată în mediul urban, să aibă minim un an fiscal încheiat (deci să fie înregistrată cel târziu în anul 2014), să dețină profit din exploatare și să dețină fie un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, fie să aibă minim un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare. De asemenea, un aspect la fel de important este domeniul de activitate al firmei, fiind eligibile doar anumite domenii de activitate precum producția, activitățile de editare, activități hoteliere, activități sportive, activități de reparații diverse, activități de construcții și lucrări etc. Selecția proiectelor spre finanțare se va face pe baza unei grile de punctaj, care analizează diverși indicatori asumați de viitorul beneficiar al fondurilor precum: creșterea procentuală a cifrei de afaceri produsă ca urmare a realizării investiției, creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției, valoarea cofinanțării proiectului (pentru un punctaj maxim fiind solicitată o cofinanțare de minim 10% a proiectului), caracterul inovativ al proiectului propus etc.

În ceea ce privește mediul rural, vor fi finanțate proiecte de investiții care vizează diversificarea activităților neagricole în cadrul gospodăriilor, a microîntreprinderilor și întreprinderi mici, fiind eligibile și firmele nou înființate care au atât sediul social, cât și punctul de lucru în mediul rural. În funcție de tipul beneficiarului și anvergura proiectului, finanțarea poate varia între 50.000 și 200.000 euro, pe 2 măsuri de finanțare care vor fi lansate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Măsurile de finanțare vor viza activități de producție, activități meșteșugărești, activități turistice, precum și servicii diverse (medicale, sanitar-veterinare, servicii IT etc). Prin aceste măsuri se vor finanța cheltuieli  de construcție și/sau modernizare/dotare a clădirilor, achiziționarea de utilaje și echipamente noi, precum și achiziționarea de active intangibile (software, licențe etc).

Orice firmă sau persoană interesată să acceseze aceste fonduri este încurajată să realizeze o analiză detaliată a nevoii de investiție și să demareze pregătirea documentației de finanțare, cu reținerea ideii centrale că fondurile europene nu sunt scopuri în sine, ci sunt instrumente necesare pentru realizarea unor obiective europene comune.