După o perioadă în care potențialii beneficiari privați de fonduri nerambursabile au așteptat lansarea apelurilor pentru depunerea de proiecte sau au fost nevoiți să își adapteze planurile interne cu privire la proiectele de investiții, din cauza întârzierilor apărute în procesul de evaluare a proiectelor depuse în a doua jumătate a anului 2016, putem vorbi astăzi despre 2 oportunități de finanțare în mediul urban pe care IMM-urile din Regiunea Centru le pot avea în vedere pentru dezvoltare prin Programul Operațional Regional.

Pe de o parte, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a anunțat, prin ordinul 97/18.01.2016, prelungirea perioadei de depuneri de proiecte de finanțare în cadrul măsurii POR 2016/2/2.1.AMicroîntreprinderi (Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri) până la data de 27.04.2016, ora 12.00.

Pe de altă parte, începând cu data de 23.02.2017, se va lansa depunerea proiectelor în cadrul în cadrul axei prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, apelul fiind deschis până la data de 23.08.2017, ora 12.00

Apel prelungit pentru microîntreprinderi 

În ceea ce privește apelul de finanțare dedicat microîntreprinderilor și prelungit până la data de 27.04.2016, în conformitate cu situația proiectelor depuse la nivelul Regiunii Centru și gradul de acoperire al bugetului alocat publicată la data de 19 Ianuarie 2017 de ADR Centru, au fost depuse până în prezent spre evaluare un număr de 270 de proiecte, în valoare totală de 260,071 Mil. lei. Până la data de 19 ianuarie, în cadrul procesului de evaluare, au fost respinse 12 proiecte, rămânând în concurs 258 de proiecte de investiții, a căror valoare reprezintă 113,6% din procentul de acoperire a alocării bugetare regionale care este pentru acest apel de proiecte de 146,833 Mil. lei.

Valoarea finanțării pentru acest apel este de maximum 200.000 de mii de euro pentru active imobilizate corporale sau necorporale (construcții, utilaje și dotări, active necorporale etc.), iar pentru a avea șanse să se încadreze în bugetul de finanțare, se recomandă ca proiectul să se aproprie de un punctaj cât mai apropiat de pragul de calitate la care proiectele intră direct în contractare, de 85 din 100 de puncte.

Dintre condițiile minime pentru ca o microîntreprindere să poată aplica la această finanțare amintim: deținerea de profit din exploatare în anul 2016, deținerea unui număr mediu de salariați de minim 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau deținerea a minim un salariat cu normă întreagă la data depunerii proiectului, deținerea capacității financiare de a susține minim 10% din valoarea proiectului de investiții. Valoarea unui proiect este de minim 25.000 de euro, iar procentul maxim de finanțare este de 90% pentru Regiunea Centru și nu mai mult de 200.000 de mii de euro.

Ce se va finanța

În ceea ce privește al doilea apel de proiecte amintit, respectiv POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor care va lansa perioada de depuneri în 23.02.2017, competiția pe Regiunea Centru va fi una foarte ridicată: dintr-un total de 172,94 milioane de euro alocați pentru acest apel la nivel național, Regiunea Centru are alocată suma de 23,90 milioane de euro per total pentru toate cele 6 județe din componența sa.

Finanțarea se adresează IMM-urilor din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural, iar valoarea finanțării este cu mult mai ridicată, aceasta fiind cuprinsă între 200.000 euro și 1 milion de euro, cu o finanțare de cel mult 60% din valoarea proiectului pentru întreprinderile medii și de cel mult 70% pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi.

Se vor finanța cheltuielile cu dezvoltarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități deja existente sau diversificarea producției unei unități existente, mai exact: construcții, utilaje și dotări, active necorporale și instrumente de comercializare on-line, cheltuieli de implementare a unor procese de certificare a produselor/serviciilor sau a unor procese specifice ale întreprinderii, precum și cheltuieli de internaționalizare (participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziții în calitate de expozant etc).

Pentru varianta completă a articolului, detalii AICI.