Mobilitatea este un element esențial în viața unei comunități. Prin intermediul oportunităților de mobilitate, locuitorii au acces la toate aspectele vieții sociale – școală, cumpărături, loc de muncă, acces la servicii de sănătate, evenimente culturale, petrecerea timpului liber, etc. În aceste condiții, este esențial un sistem de transport public care să corespundă acestor nevoi. 

Sistemul de transport este cu atât mai important într-un areal metropolitan în care o comunitate asigură funcțiuni pentru mai multe localități. Brașovul este practic elementul polarizator al teritoriului metropolitan, care furnizează oportunități de educație, locuri de muncă, servicii de sănătate, servicii socio-culturale atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru cei ai comunităților învecinate. În contrapartidă, comunitățile mai mici asigură un mediu de dezvoltare propice pentru companii care oferă locuri de muncă pentru întreaga zonă metropolitană și nu numai. În aceste condiții, comunitățile din zona metropolitană au înțeles nevoia dezvoltării unui sistem de transport public la nivel metropolitan care să furnizeze oportunități de mobilitate adecvate și care să poată reacționa la dinamica dezvoltării urbane în întreg teritoriul deservit. Astfel,  a fost înființată Asociația pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov – AMDDTPBv.

19 primării din județ și-au dat mâna pentru mobilitate

Această asociație a fost înființată în cadrul proiectului european „EPTA – European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability” (https://eptaproject.metropolabrasov.ro/ ) finanțat prin intermediul programului INTERREG IV C și coordonat de autoritatea publică de transport din Bologna.

„În cadrul acelui demers, autorități publice de transport din aglomerări urbane europene au realizat schimb de bune practici și-au dezvoltat un model teoretic cu privire la modul în care ar trebui organizat și coordonat un serviciu de transport public metropolitan. Pe baza acestui model, echipa din Brașov care a participat la proiect din partea Agenției Metropolitane Brașov a inițiat demersurile de înființare a unei agenții de transport metropolitan la Brașov”, au explicat oficialii AMDDTPBv.

Aceasta este practic o asociație de dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul arealului metropolitan. În prezent, membrii asociației sunt Municipiul Brașov, Municipiul Săcele, Municipiul Codlea, Orașul Ghimbav, Orașul Zărnești, Orașul Predeal, Orașul Râșnov, Comuna Bod, Comuna Feldioara, Comuna Hălchiu, Comuna Hărman, Comuna Vulcan, Comuna Tărlungeni, Comuna Prejmer, Comuna Cristian, Comuna Teliu, Comuna Sânpetru, Comuna Vama Buzăului și Comuna Budila.

Sisteme de mobilitate adiacente

În plus, Brașovul a beneficiat și de o oportunitate importantă la capitolul transport și mobilitate. La finalul anului 2014, respectiv contractarea de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unui consorțiu pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă – PMUD. Acest document de politică locală înglobează toate elementele asociate mobilității urbane și vizează sprijinirea procesului de dezvoltare locală.

Una din condițiile funcționalității unui teritoriu metropolitan este acoperirea nevoilor de mobilitate, atât a persoanelor, cât și a bunurilor. „Dacă oamenii și mărfurile se pot mișca într-o manieră eficientă în interiorul unui teritoriu definit, atunci numărul oportunităților valorificate crește ducând la dezvoltare economică și socială durabilă. Un sistem funcțional de transport public la nivelul unei zone metropolitane complementat de sisteme de mobilitate adiacente (piste de biciclete, zone pietonale, sisteme de tip park&ride, etc.) este condiția necesară (dar nu suficientă) pentru atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă”, au subliniat reprezentanții Asociației Metropolitane de Transport.  

În acest context a devenit evidentă nevoia unui plan de mobilitate metropolitan, precum și nevoia pentru o organizație care să integreze eforturile investiționale locale într-un concept teritorial extins. Deși misiunea principală a AMDDTPBv este orientată către sistemul de transport public, factorii locali au decis ca asociația să asigure reprezentarea comunităților metropolitane atât în procesul de elaborare al PMUD, cât și ulterior în monitorizarea proiectelor care contribuie la dezvoltarea mobilității durabile. În perioada 2014 – 2017, AMDDTPBv a participat la demersurile de elaborare ale primului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru teritoriul metropolitan Brașov (disponibil la adresa http://s.go.ro/pn3hcipa), iar în următorii ani a contribuit, în diverse etape, la proiectele majore asociate PMUD care au fost implementate, cu un accent pe proiectele dedicate îmbunătățirii sistemului de transport public.

Conform statutului său, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public își asumă rolul de Autoritate Metropolitană de Transport în vederea „înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente sectorului transportului public”.

Efectele negative ale aglomerației

O mobilitate urbană sustenabilă – care sa permită oamenilor și bunurilor să circule liber, în siguranță, cu asigurarea protecției mediului înconjurător – este crucială pentru calitatea vieții și pentru asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile. Creșterea semnificativă a traficului în orașe și zonele limitrofe (metropolitane) cauzează aglomerație/întârzieri/blocaje acest lucru afectând în egală măsură toți locuitorii. Aglomerația are un impact negativ asupra mediului economic, social și asupra calității mediului înconjurător. De asemenea, ea influențează accesibilitatea, dar și atractivitatea unui teritoriu pentru turiști, investitori, etc. Din punctul de vedere al mobilității durabile, este esențial să fie făcută tranziția dinspre utilizarea autoturismului către transportul public, precum și către modalități active de deplasare (mers pe jos, utilizarea bicicletei / trotinetei, etc. )

Transport metropolitan spre 14 localități

AMDDTPBv este semnatară a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, iar prin acesta, societatea RATBV SA (fosta Regie Autonomă de Transport Brașov) este furnizorul de servicii de transport local pentru perioada 2019-2028. În prezent, în afara Municipiului Brașov, RATBV asigură servicii de transport în localitățile Cristian (linia 110), Râșnov (linia 130), Ghimbav (linia 210), Codlea (linia 220), Hălchiu (linia 310), Feldioara (linia 320), Sânpetru (liniile 410 și 411), Bod (linia 420), Hărman (liniile 510 si 511), Prejmer (linia 520), Vama Buzăului (linia 540) Tărlungeni (linia 612), Budila (linia 620) și Predeal (linia 810).

În prezent, se lucrează dezvoltarea serviciului de transport pe ruta Brașov – Predeal. De asemenea, pentru perioada următoare sunt evaluate opțiunile pentru rutele Brașov – Vulcan și Brașov – Zărnești, potrivit reprezentanților asociației.

Ca orice sistem, serviciul de transport public se află într-o etapă de dezvoltare. Un prim element major este trecerea la o flotă preponderent electrică (autobuze electrice și troleibuze). Urmează să fie implementate și alte facilități precum tarifare integrată, corelare cu transportul feroviar, precum și cu facilitățile destinate mersului cu bicicleta, etc. Obiectivul urmărit este acela de a dezvolta la nivelul teritoriului metropolitan comportamente de mobilitate durabilă care favorizează opțiunile de deplasare prietenoase cu mediul înconjurător”, au explicat reprezentanții AMDDTPBv.

Urmează actualizarea planului de mobilitate

În acest context, AMDDTPBv urmează să inițieze în următoarea perioadă un demers de actualizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru a putea defini prioritățile pentru politica de mobilitate pentru următoarea perioadă. 

„Brașovul este aglomerația urbană cea mai importantă din regiune și înregistrează un ritm accelerat de creștere. Sistemul de transport public trebuie nu doar să asigure acoperirea nevoilor de mobilitate prezente, ci și pe cele viitoare. În acest context, un PMUD actualizat poate defini direcțiile de acțiune pentru Brașovul anului 2030”, au subliniat reprezentanții Asociației Metropolitane de Transport.