Un obiectiv specific al Strategiei Naționale de Cercetare – Dezvoltare și Inovare (SNCDI 2014-2020) este susținerea specializării inteligente. Plecând de la faptul că fiecare regiune a țării noastre are propriile ei elemente de unicitate în materie de resurse, capabilități și cunoaștere, se urmărește concentrarea resurselor în domenii de cercetare și inovare cu relevanță economică și cu potențial de cercetare-dezvoltare demonstrat, care să valorifice punctele tari și resursele fiecărei regiuni, prin parteneriate (de tip public-public sau public-private) care să conducă la concentrare, eficiență și eficacitate și la deblocarea potențialului identificat.

În acest context, ecosistemele de inovare regionale sunt analizate și monitorizate prin intermediul unei rețele de observatori regionali (câte 2 experți pe regiune) susținute de un „hub” central. Rolul principal al observatorilor este de a identifica domeniile cu potențial de a deveni specializări inteligente, prin analiza de date și interviuri cu actori cheie. Datele disponibile în bazele de informații centrale vor fi astfel completate cu elemente contextuale regionale, precum şi cu informaţii de natură calitativă.

Analizele efectuate de observatori până în prezent, în cadrul proiectului, au avut ca focus firmele inovatoare din regiune, oferta furnizorilor de cunoaștere, existența si rolul facilitatorilor de cunoaștere, dinamica evenimentelor din sfera cercetării și inovării, oportunitățile de finanțare a antreprenoriatului și inovării.

Astfel, activitățile realizate de experții regionali, prezentate mau sus, au condus la analiza domeniului Medifarma ca fiind un alt domeniu candidat de specializare inteligentă pentru Regiunea Centru.

Datele și informațiile culese în etapa preliminară a acestei analize, verificate și aprofundate prin interviuri cu reprezentanți domeniului din regiune, vor sta la baza deschiderii procesului de consultare cu actorii locali relevanți pentru a confirma potențialul domeniului Medifarma de a fi desemnat sector de specializare inteligentă la nivelul Regiunii Centru.

Medifarma – domeniu potențial de specializare 

În analiza domeniului Medifarma la nivelul Regiunii Centru au fost incluse companiile active care activează pe una dintre următoarele categorii de activități principale:

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

Activități referitoare la sănătatea umană ( activități de asistență spitalicească, activități de asistență medicală generală, alte activități referitoare la sănătatea umană).

Potențial economic al domeniului Medifarma în Regiunea Centru:

În Regiunea Centru își desfășoară activitatea 197 de companii specializate în domeniul Medifarma, cu o cifră de afaceri înregistrată în anul 2015 de peste 1,24 miliarde lei. La nivel regional există un număr de 21 de spitale și clinici private active, care au generat o cifră de afaceri de peste 86 de milioane de lei în 2015.

Chiar dacă, la nivelul Regiunii Centru, domeniul medical și farmaceutic nu se remarcă prin cel mai ridicat număr de companii (după o evaluare cantitativă), valoarea adăugată generată în economia regională este ridicată, datorită prezenței marilor companii active în acest sector. Astfel, cifra de afaceri a primelor 10 companii din regiune, active în domeniul producției de medicamente și dispozitive medicale, a fost în 2013 de peste 955 milioane lei. De asemenea, 2 companii din topul companiilor farmaceutice care au avut cele mai mari vânzări la nivel național în cursul anului 2015 sunt prezente în regiune prin propriile facilități de producție – Sandoz și GlaxoSmithCline; de asemenea, 3 din companiile care se regăsesc în clasamentul primelor 10 corporaţii care au vândut în 2015 cele mai multe unităţi de medicamente sunt active în regiune: Sandoz, GlaxoSmithCline și Gedeon Richter.

Piața serviciilor medicale private, estimată la 1,4 miliarde euro în anul 2016 este bine reprezentată prin structurile operate de principalii competitori de pe piață (Medlife, Medicover, Regina Maria), în special în Brașov. Alături de industria farmaceutică și sectorul serviciilor medicale, la nivel regional se remarcă și o prezență relevantă a unor companii active în domeniul producției de dispozitive medicale, bio și nanotehnologiilor.

În ceea ce privește inițiativa antreprenoriale, în regiune se fac remarcate proiecte care vizează valorificarea resurselor locale (precum apele minerale, plantele medicinale) și transformarea acestora în produse medicinale inovative: Natura Cercetare Inovare SRL (producție de suplimente alimentare), Vega Invest SRL (ape minerale medicinale), Dacia Plant SRL (comprimate, siropuri, ceaiuri, tincturi 100% naturale).

În ceea ce privește forța de muncă angajată, industria farmaceutică și a dispozitivelor medicale angaja în anul 2015, la nivel regional, 2.152 persoane. De asemenea, entitățile active în domeniul asistenței medicale generale și specializate precum și asistenței spitalicești angajau în anul 2015 un număr de 4.979 persoane.

În ceea ce privește sursele de finanțare disponibile, în domeniul bancar nu există o specializare foarte pronunțată a creditelor acordate pe domenii economice. În aceste condiții, excluzând pachetele de finanțare specializate pentru agricultură/dezvoltatori imobiliari, în regiune, întreprinderile din domeniul medical și farmaceutic pot accesa un număr de 240 de pachete de creditare pentru dezvoltarea/susținerea afacerii. Programele de finanțare nerambursabilă disponibile pentru susținerea activităților de CDI/dezvoltare a afacerii în domeniu includ 13 linii la nivel european (prin Programul Orizont), 17 finanțări naționale și 9 prin programe structurale (din care 5 pentru activități de CDI și 4 pentru investiții în dezvoltarea afacerii).

Valoarea investițiilor în industria farmaceutică a fost la nivel național, în anul 2014, de 77 milioane euro, din care 33,9 milioane euro în programe de CDI și 5,7 milioane euro în facilități de producție.

Pentru varianta completă a articolului, detalii AICI.