Diferiţi specialişti în marketing, chiar şi de renume mondial , au definit CSR-ul că fiind „un angajament care contribuie la bunăstarea comunităţii prin practici proprii de afaceri şi prin contribuţia cu resursele companiei” mai exact un „angajament continuu al afacerii de a se comporta etic şi de a contribui la dezvoltarea economică, îmbunătăţind calitatea vieţii forţei de muncă şi pe cea a comunităţii”.

Pe lângă aceste 2 exemple, literatura de specialitate a produs o varietate de definiţii, nu toate la fel de asemănătoare, însă în fiecare dintre ele sunt ilustrate avantajele practicilor campaniilor de implicare socială.

Ce reprezintă CSR?

În sens deschis, CSR (Responsabilitatea Socială Corporatistă) reprezintă mai exact implicarea companiilor în îmbunătăţirea comunităţii în care activează. Un CSR nu înseamnă că o companie va face o simplă donaţie, ci mai mult de atât; înseamnă o schimbare la nivel de mentalitate, la nivel de cultură organizaţională înseamnă iniţiativă, implicare şi acţiuni care au un impact pozitiv asupra societăţii.

Campaniile de implicare socială nu trebuie făcute pentru glorie, ci trebuie să reprezinte un comportament firesc al companiilor de astăzi. Trebuie să existe etică şi responsabilitate, implicare în mediul înconjurător şi să ofere ceva comunităţii în care face profit.

Orice organizaţie trebuie să contribuie într-un mod sau altul la evoluţia societăţii, deoarece de ea depinde. Este foarte clar că orice companie îşi câştigă profitul într-o şi datorită unei comunităţi deja existente pe care o deservește cu anumite produse sau servicii.

De ce sunt importante aceste campanii?

Desfăşurarea unor acţiuni de implicare sociala pot aduce multe avantaje, având atât un impact exterior, cât şi un impact interior.

Lăsând la o parte impactul interior care îşi manifestă efectul asupra imaginii unei companii şi asupra percepţiei în rândul cliențiilor, aspectul exterior este cel mai esenţial. Strategie de business sau nu, importantă este implicarea.

Aspectul menţionat, cel exterior, se referă la modul în care o companie sau mai multe se implică în îmbunătăţirea şi dezvoltarea comunităţii din care fac parte. Este foarte important şi util să existe susţinere, ajutor şi o contribuţie constanta, mai ales când se doreşte progres.

De ce CSR? Deoarece comunitatea poate contribui la profiturile organizaţiilor atâta timp cât dezvoltă şi se dezvoltă. Campaniile de implicare socială reprezintă o modalitate de a crea un canal direct între societate şi organizaţii. Un astfel de canal va face ca oricare organizaţie, care dezvoltă deja o campanie CSR, să realizeze că binele făcut comunităţii reprezintă de fapt binele propriei companii.

Pe lângă binele pe care îl poate aduce comunităţii, companiile trebuie să fie conştiente că vor avea angajaţi mulţumiţi şi satisfăcuţi. Aceştia se vor simţi mândri de organizaţia pentru care lucrează şi ce poate fi mai mulţumitor decât nişte angajaţi cu o atitudine pozitivă?

Care sunt avantajele?

Când vine vorba despre avantaje, majoritatea organizaţiilor se gândesc la ceea ce au ele de câştigat. Este o atitudine des întâlnită, însă esenţa constă în mai mult. Mai exact, se referă la contribuţia unei companii în a face bine, de a se implica şi de a avea hotărârea să îşi lase amprenta asupra societăţii într-un mod pozitiv.

Printre avantaje se numără şi impactul pe care îl au campaniile ce vizează informarea, educarea şi implicarea în problemele comunităţii. Spre exemplu: campanii de susţinere şi ajutor a spitalelor de copii, susţinerea dreptului la cultură a celor care nu au acces, implementarea proiectelor de educaţie, campanii de voluntariat, etc..

Implicarea sociala prin anumite campanii CSR, trebuie concepută şi văzută ca un generator de schimbare şi de valoare. Practic viziunea şi misiunea unei companii va fi de a aduce valoare în societate. Cum va face acest lucru?

Acest plus de valoare va fi posibil în momentul în care performanţa din bussines va fi replicată şi aplicată ca performanţă în comunitate.. Această trecere aduce avantaje atât comunităţii cât şi organizaţiilor.

Un alt avantaj care trebuie menționt este cel legat de câştigarea încrederii şi susţinerea din partea comunităţii. O companie care se bucură de reputaţia de a fi implicată activ în dezvoltarea comunităţii va beneficia cu mai multă uşurinţă de suportul acesteia.

În concluzie, preocuparea tuturor organizaţiilor ar trebui să fie armonizarea intereselor şi obiectivelor business-ului raportându-se la nevoile comunităților şi societăţii, armonizare în care profitul să nu fie obiectivul final.

Campaniile de responsabilizare reprezintă o strategie de succes atât pentru companie, cât şi pentru comunitate. La nivelul comunităţii apar beneficiile care vizează binele şi interesul public, iar în ceea ce priveşte compania, o campanie CSR ajută atât la diferenţierea faţă de concurenţă, dar şi la creşterea loialităţii consumatorilor faţă de brand, Tocmai de aceea trebuie încurajate și desfășurate astfel de campanii.