Înregistrarea firmelor în scopuri de TVA este foarte importantă pentru o afacere, indiferent de dimensiunea acesteia. În lipsa codului de TVA, anumite societăți nu își pot deduce o parte din cheltuielile cu diverse investiții realizate, ceea ce poate cauza efecte negative mari pe termen lung.

Structura urmărită:

–  Utilitatea TVA

–  Modificări legislative în materie de TVA

–  Procedura înregistrării în scopuri de tva

–  Provocări întâmpinate

– Recomandări

Începând cu luna februarie 2015, înregistrarea în scopuri de TVA a fost condiţionată de îndeplinirea unor criterii dictate de Formularul 088 “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA,,. Formularul a fost contestat de mediul de afaceri, deoarece, din perspectiva autorităţilor fiscale, se consideră că acesta reprezintă o ,,sită,, de cernere a firmelor ce doresc cod de TVA, iar pentru contribuabil poate reprezenta o corvoadă.

Literatura de specialitate defineşte taxa pe valoarea adăugată ca fiind un un impozit indirect (cuprins în prețurile bunurilor și serviciilor) care se datorează bugetului de stat.

Fiind un impozit de consum, cel care suportă această sarcină fiscală este consumatorul final, întreprinderile având rolul de a colecta şi vărsa la bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată. TVA are caracter universal, deoarece se aplică asupra tuturor bunurilor, serviciilor, lucrărilor  rezultate  din activitatea economică.

Înregistrarea în scopuri de TVA a fost modificată substanţial din luna februarie 2015. Astfel, toate firmele ce doresc să se înregistreze în scopuri de taxă sau care au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei au fost obligate să completeze formularul 088 ,,Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA,,.

Formularul include, printre altele, întrebări cu privire la studiile, ocupaţia administratorilor precum şi veniturile realizate în ultimele 12 luni de către aceştia, situația sumelor de bani cu care asociații și administratorii au creditat alte societăți la care au deținut participații, situația datoriilor și a angajaților, situația spațiului cu destinație de sediu social etc.

Comisia de tăiat hârtii, inițiativă de debirocratizare a aparatului public prin preluarea în mod constant a sugestiilor de la publicul larg, a fost asaltată cu sesizări din partea actorilor din piaţă pe această temă: antreprenori, administratori, profesionişti contabili care atrăgeau atenţia că formularul nu respectă jurisprudenţa Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la obţinerea înregistrării în scopuri de taxă. De asemenea, printre punctele amintite în majoritatea sesizărilor se afla și faptul că unele dintre informaţiile solicitate de formular se află deja în bazele de date ale autorităţilor, iar resolicitarea lor nu face decât să genereze încărcare operațională de ambele părți.

Formularul se depune, la cererea autorităţilor fiscale, şi la schimbarea sediului unei firme sau a administratorilor. Astfel, pentru aproape orice modificare importantă în societate, apare această nouă procedură de verificare a potențialului  economic prin care firmele trebuie să justifice și să dovedească dacă au capacitatea să fie înregistrate în scopuri de TVA. Indiferent că societatea este nou înfiinţată şi doreşte cod de TVA sau a depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei, ea are obligaţia completării Formularului 088, iar, în baza acestuia, autorităţile fiscale încadrează o societate în trei categorii de risc fiscal: scăzut, mediu şi ridicat.

În cazul fericit al înregistrării unui risc fiscal scăzut, compania poate sărbătorii suscesul de a fi obţinut cod de TVA.

În situaţia încadrării firmei la categoria riscului mediu, reprezentanții firmei trebuie să se înarmeze cu răbdare şi să dea curs invitaţiei autorităţilor fiscale de a clarifica intenţia firmei de a desfăşura operaţiuni din sfera TVA. Parctic, este momentul în care firma trebuie să convingă Fiscul că ,,merită înregistrarea în scopuri de taxă ,, aducându-i la cunoştinţă: planul de afaceri al firmei, contracte încheiate de către aceasta, lista utilaje achiziţionate, avize şi autorizaţii, etc, toate menite să întărească demersul pentru obţinerea codului de TVA.

În cazul riscului fiscal ridicat, codul de TVA nu este acordat, însă există dreptul redepunerii formularului  088.

În practică se pot întâlni societăți cărora, deși au depășit plafonul de scutire, nu le este acordat un cod de TVA, deoarece nu este justificată capacitatea firmei de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA. În acest caz, tot TVA-ul colectat este virat bugetului de stat, nefiind permisă deducerea TVA pentru achiziții de bunuri şi/sau servicii.

Provocarea și nemulțumirea a fost generată în special de lipsa unei proceduri transparente de stabilire a metodologiei prin care firmele sunt evaluate, lipsa unui prag sau punctaj minim justificat prin procesul de evaluare, pe care firmele ar trebui să îl îndeplinească pentru  înregistrarea în scopuri de TVA.

Autoritățile au introdus o metodă de a preveni accesul pe piață pentru firmele care urmăresc fraudarea TVA. Relevanța și importanța scopului urmărit de autorități prin această inițiativă sunt incontestabile, însă procedura propusă tinde să genereze mai multe efecte negative decât pozitive asupra economiei, fiind mult îngreunate operațional și financiar în primul rând societățile de bună credință. În cazul apariției obligativității fiscale declarative cu privire la formularul 088 și în special în cazul încadrării firmei în categoria de risc mediu, recomandăm solicitarea de asistență specializată în vederea finalizării documentațiilor solicitate.

Co-autor:

SOFIAN SERGIU MIHAI – EXPERT CONTABIL